Höjer – en liten stad vid Vadehavet

Juli 2009

För tredje gången hamnar jag i Höjer. Den första gången var genom en slump under en rundresa hösten 2004, den andra gången förra sommaren då jag övernattade på Marsk Hotel ett par nätter. I år blev det en hel vecka, i och för sig på ett lägenhetshotell några kilometer norr om staden (vid Emmerlev Klev) – och den här gången som VI.

Höjer är speciellt. Staden ligger på en svag förhöjning vid randen till Vadehavet i det allra sydvästligaste hörnet av Jylland. Det är ingen by, det är definitivt en stad (nu pratar jag ren svenska…). Stadsplanen är aningen märklig och gör det svårt att förstå var man egentligen är ibland….vilket förstås gör en vandring runt staden spännande. Byggnader, gränder och gator är charmerande men deras skick varierar – och tack för det: 1) det innebär att det inte vandrar runt horder av turister på jakt efter souvenirer, redan välbeskrivna vyer eller glass, 2) det innebär att det finns kvar en speciell, nästan magisk, stämning i stadens vinklar och vyer som jag personligen har tagit till mig ordentligt (annars hade jag väl knappast kommit tillbaks). Sedan är ju naturen runt omkring obetalbart vacker med den höga himlen, vadehavet, korna, fåren, fåglarna…och teknologin som sköter avvattning av markerna och skyddet mot de obevekligen återkommande hårda stormfloderna.

Här följer en avskrift av en äldre artikel [1] om staden:

Det lille bysamfund ved Vidåens udløb fick sin egentlige opkomst efter at Tønder ved de store digesbyggerier i 1500-talet var blevet afskåret fra havet. Den tidligere bondeby blev da en ganske betydelig udførselshavn for stude [2] til nordtyske och hollandske havne. I slutningen av 1700-tallet blev der vanskeligheder for studehandelen, byen stagnerede og har aldrig side haft mulighed for nogen betydelig vækst. Håndværk og landbrug blev de vigtigeste erhvervsgrene, tillige med fremstilling av og handel med kniplinger. Nu præger industri byens erhvervsliv; langt den største virksomhed er tæppefabrikken, egentligt grundlagt 1878, men først efter 1920 udviklet til storvirksomhed.

I de gamle gader ved torvet præges bebyggelsen endnu af den karakteristiske vestslesvigske byggeskik. Otte ejendomme er her fredede. Store nye parcelhusekvarter er vokset op rundt om den gamle bykerne.

[1] Hvem Byggede Hvad,  Bind 3: Jylland (1971). Politikens forlag.
[2] stude = oxe


Bilden tagen av mig, 2012-04-06

Idag är staden, tror jag med viss rätta, mest känd för Højer Mølle och Vidå sluse. Den sistnämnda är den sluss som blev färdig 1981 tillsammans med “Det Fremskudte Dige”, den nya skyddsvall som byggdes längs kusten som åtgärd efter den stora stormfloden 1976. Vidå sluse reglerar Vidåens utflöde till Vadehavet/Nordsjön. Några kilometer innanför ligger den äldre slussen, Højer sluse, som kom till när den äldre skyddsvallen, Højer dige, byggdes 1861. Højer Mølle ligger mitt i den lilla staden och fungerar som museum, inte bara över kvarnarnas historia i området, utan även med en historisk utställning om livet och landskapet i Tøndermarsken.

När vi besökte Højer Mølle pågick även en utställning om förslag till “muligheder, ideer og projekter undervejs i byen som del af område- og bygningsfornyelsen”. Hoppas förslagen används med måtta! Miljön måste bara få ha kvar sin unika stämning… vi får nog ta och komma tillbaks flera gånger under de kommande åren och kontrollera läget! Apropå det så är ett givet återbesökstillfälle en vår eller höstdag för att studera fenomenet “sort sol“.

Det finns också ett antal konstnärer som är verksamma i området, de finns samlade på hemsidan vadehavskunst.dk

Jag kommer under den kommande veckan att lägga upp bilder från Höjer, på Flickr. När jag kommit en bit på vägen så lägger jag upp en länk till en slide show. Ny länk till bilder

Jag höll på att glömma en sak, en viktig sak… här i den lilla staden befinner sig den fina korvproducenten (bl.a.) Højer Pølser!

Join the Conversation

3 Comments

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.